USTAWIENIA

| Imieniny:
Regionalny system ostrzegania
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn informacji publicznej
Emapa
Elektroniczna mapa gminy
Krajowa Mapa zagrożeń bezpieczeństwa
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Katalog Usług elektronicznych Odsłuchaj

E-PUAPEPUAP to Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, czyli system informatyczny, który umożliwia załatwianie spraw urzędowych za pośrednictwem Internetu. Urząd Gminy Stężyca posiada na platformie EPUAP konto, które umożliwia załatwienie następujących spraw za pośrednictwem internetu.

 

Ochrona środowiska:

 1. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 2. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Budownictwo i mieszkania:

 1. Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 2. Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Sprawy obywatelskie

 1. Dopisanie do spisu wyborców
 2. Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

Pomoc społeczna

 1. Zaświadczenia o stanie majątkowym mieszkańców

Kultury, sport i turystyka

 1. Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi

Podatki, opłaty, cła

 1. Deklaracja na podatek leśny
 2. Deklaracja DR-1 na podatek rolny
 3. Deklaracja na podatek od nieruchomości
 4. Deklaracja na podatek od środków transportowych

 

Logotypy Unijne