USTAWIENIA

| Imieniny:

Kontakt Odsłuchaj

Urząd Gminy Stężyca 
Plac Senatorski 1
08-540 Stężyca 

tel. 81 86 63 038
fax. 81 86 63 057

e-mail: 
sekretariat@stezyca.eurzad.eu

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem jest Urząd Gminy Stężyca reprezentowany przez Wójta Gminy (adres: Plac Senatorski 1, 08-540 Stężyca; nr tel. 81 86 63 036, e-mail: sekretariat@stezyca.eurzad.eu).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Paweł Kamola – e-mail: iod@stezyca.eurzad.eu
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające, tj. przesłanie wiadomości. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Za pomocą poniższego formularza mogą Państwo w prosty sposób wysłać do Nas wiadomośc e-mail.

WYŚLIJ

Mapa Gminy Odsłuchaj