USTAWIENIA

| Imieniny:
Regionalny system ostrzegania
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn informacji publicznej
Emapa
Elektroniczna mapa gminy
Krajowa Mapa zagrożeń bezpieczeństwa
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa
Powrót

Fundusz Rozwoju Dróg Samorządowych Odsłuchaj

 
Gmina Stężyca otrzymała dofinansowanie w Ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
W ramach dofinansowania zrealizowano dwie inwestycje:


„Remont drogi gminnej Nr 102946L ul. Senatorska   w miejscowości Stężyca” 
 
Tablica Senatorska
 

Remont drogi obejmuje - ul. Senatorskiej obejmuje:

- wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 4cm z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR 1-2

- wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4cm z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 KR1-2,

- roboty ziemne i wykonanie chodników,

- remont chodnika o długości 407m – strona prawa od km 0+000 do km 0+407

- remont chodnika o długości 357m – strona lewa od km 0+000 do km 0+357

- budowa chodnika o szerokości 1,58m na długości 129m – strona prawa,

- ustawienie znaków drogowych.

Remont w istniejącym pasie drogowym.  Parametry drogi: szer. jezdni 5 – 5,5m, długość -550m, szerokość chodnika z obrzeżem betonowym 1,58m, łączna długość chodnika do remontu 764 m, długość nowego chodnika – 129m, szerokość 1,58m,

 
 
 
Remont drogi gminnej Nr 102953L ul. Zielona  w miejscowości Stężyca
 
Zielona Tablica

Remont drogi obejmuje:
- wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 4cm z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR 1-2
- wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4cm z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 KR1-2,
- ustawienie znaków drogowych oraz progu zwalniającego.
Remont w istniejącym pasie drogowym.  Parametry drogi: szer. jezdni 5 – 5,5m, długość -743m