USTAWIENIA

| Imieniny:
Regionalny system ostrzegania
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn informacji publicznej
Emapa
Elektroniczna mapa gminy
Krajowa Mapa zagrożeń bezpieczeństwa
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rada Gminy Stężyca IX Kadencja Odsłuchaj

Szanowni Państwo,

Od 18 czerwca 2024r. aktualne posiedzenia ady Gminy Stężyca (Począwszy od II sesji kadencji 9 z dn. 18 czerwca 2024r.) można oglądać na portalu posiedzenia.pl .

https://portal.posiedzenia.pl/STEZYCA

Zapisy archwalne transmisji sesji Kadencji Rady Gminy Stężyca znajdują się na koncie Gmina Stężyca w serwisie Youtube. Link:  https://www.youtube.com/channel/UCBaFVOeJDV2OU_gNy12mBlA

Radni Kadencji 8  - 2018 - 2024

 

Rada Gminy Stężyca IX Kadencja

I Sesja Rady Gminy Stężyca kadencji 9 oraz ostatnia Sesja Rady Gminy kadencji 8
 
W dniu 7 maja 2024 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stężycy odbyła się I Sesja Rady Gminy Stężyca rozpoczynająca IX  Kadencję Rady Gminy- którą do chwili wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Stężyca prowadził – radny senior – Pan Henryk Sobiechowski. Następnie Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Wioletta Błaszczuk wręczyła nowo wybranym Radnym oraz Wójtowi Gminy zaświadczenia 
o wyborze.

Wójt Gminy oraz nowo wybrani Radni Rady Gminy Stężyca złożyli ślubowanie. Stanowisko Wójta po raz szósty objął Pan Zbigniew Chlaściak, które nieprzerwanie sprawuje od 2002 r.

Po przyjęciu porządku obrad Radni przystąpili do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy oraz Przewodniczących Komisji Stałych. W tajnym głosowaniu, przewodniczącą Rady Gminy Stężyca została wybrana Pani Justyna Karaś, 
a wiceprzewodniczącą Pani Milena Grzęda.

Skład Rady Kadencji 9:

Justyna Karaś
Stanowisko:Przewodnicząca Rady Gminy Stężyca

Milena Grzęda
Stanowisko:Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Stężyca

Beata Ciołek
Stanowisko:Radna Rady Gminy Stężyca

Dariusz Ćwik
Stanowisko:Radny Rady Gminy Stężyca

Piotr Jaskuła
Stanowisko:Radny Rady Gminy Stężyca

Ewa Kania
Stanowisko:Radna Rady Gminy Stężyca

Jakub Kowalczyk
Stanowisko:Radny Rady Gminy Stężyca

Adam Kowalski
Stanowisko:Radny Rady Gminy Stężyca

Dariusz Lasek
Stanowisko:Radny Rady Gminy Stężyca

Mirosław Nierubca
Stanowisko:Radny Rady Gminy Stężyca

Przewodniczącymi Komisji stałych zostali:

1.      Komisja Finansów, Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Współpracy z Sołectwami

Pan Dariusz Ćwik

2.      Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Socjalnych i Zdrowia

Pani Ewa Kania

3.      Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Pan Jakub Pietrzak
 
 
 
W dniu 30 kwietnia 2024 r. w Sali Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stężycy odbyła się XLIX Sesja Rady Gminy Stężyca, kończąca trwającą ponad 5 lat VIII Kadencję Rady Gminy Stężyca, podczas której podsumowano pracę Rady Gminy VIII Kadencji w latach 2018-2024. Wójt Gminy Pan Zbigniew Chlaściak wraz z Zastępcą Wójta Gminy Panią Grażyną Domańską złożyli radnym podziękowania za owocną pracę
i współpracę na rzecz samorządu gminy Stężyca, na zakończenie wręczono kwiaty. Złożono także gratulacje radnym, którzy zostali wybrani na kolejną kadencję.  
 
Radni Kadencji 8  - 2018 - 2024