USTAWIENIA

| Imieniny:
Regionalny system ostrzegania
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn informacji publicznej
Emapa
Elektroniczna mapa gminy
Krajowa Mapa zagrożeń bezpieczeństwa
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013

Zdjęcie Artykułu

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Długowola, Pawłowice, Piotrowice, Paprotnia

Przedmiotem projektu „Budowa wodociągu Długowola, Pawłowice, Piotrowice, Paprotnia wraz ze stacją ujęcia wody z uzdatnianiem” jest budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla mieszkańców Gminy Stężyca w miejscowościach Długowola, Pawłowice, Piotrowice i Paprotnia.

Kwestią szczególnie ważną dla mieszkańców Gminy Stężyca jest zapewnienie odpowiedniej jakości życia. Dlatego tak istotne jest wyposażenie gospodarstw domowych w dostęp do nowoczesnych urządzeń infrastrukturalnych (w tym bieżącą wodę). W Gminie Stężyca tylko 58,3% mieszkańców jest zaopatrywanych w wodę z wodociągu i jedynie 12,3% ma dostęp do urządzeń kanalizacji sanitarnej. Działania zmierzające do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej były realizowane, ale mimo tego potrzeby nadal zaspokojone są jedynie w niewielkim stopniu, np w latach 2000-2001 wybudowany został wodociąg Brzeźce, Prażmów, Drachalica o dł. 32 km. Stan obecny wpływa w sposób negatywny na warunki życia w Gminie poprzez uciążliwości w funkcjonowaniu gospodarstw domowych, ale również na warunki socjalno-bytowe mieszkańców.

Dzięki realizacji przedsięwzięcia poprawi się jakość życia mieszkańców miejscowości Długowola, Pawłowice, Piotrowice oraz Paprotni.

Projekt obejmuje budowę:

  • Sieci przesyłowa o długości 26 680 m
  • Przyłącza wodociągowe o łącznej długości 12 120 m (334 szt. przyłączy do budynków
  • Uzbrojenie sieci w hydranty.

Realizacja zadania jest możliwa dzięki uzyskaniu dofinansowania ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 -2013.

 

Wartość projektu: 3 042 997,21 zł

Kwota dofinansowania: 1 652 547,69 zł

 Dofinansowanie unijne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 -2013,

OŚ PRIORYTETOWA VI: ŚRODOWISKO I CZYSTA ENERGIA,

Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kat. I. Gospodarka wodno-ściekowa

 

 

Dzięki zrealizowaniu zadania mieszkańcy kolejnych czterech miejscowości gminy Stężyca mogą korzystać z dobrej jakości wody. Powstała sieć wodociągowa ułatwia również prowadzenie gospodarstw rolnych, szczególnie zlokalizowanym na tym terenie gospodarstwom specjalizującym się w hodowli bydła mlecznego oraz trzody chlewnej.

 Logówki Unijne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 -2013,
OŚ PRIORYTETOWA VI: ŚRODOWISKO I CZYSTA ENERGIA,
Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kat. I. Gospodarka wodno-ściekowa
 

 

 


Autor: Gmina Stężyca
Powrót