USTAWIENIA

| Imieniny:
Regionalny system ostrzegania
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn informacji publicznej
Emapa
Elektroniczna mapa gminy
Krajowa Mapa zagrożeń bezpieczeństwa
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Zdjęcie Artykułu

Budowa świetlicy w miejscowości Kletnia mająca na celu zapewnienie mieszkańcom miejscowośći Kletnia możliwość bezpośredniego dostępu do usług kulturalnych oraz efektywnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu poprzez budowę świetlicy wiejskiej.

      Gmina Stężyca dzięki wsparciu z dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje projekt pod nazwą " Budowa świetlicy w miejscowości Kletnia". Celem głównym projektu jest zapewnienie mieszkańcom miejscowości Kletnia możliwości bezpośredniego dostępu do usług kulturalnych oraz efektywnego i pożytecznego spędzenia wolnego czasu poprzez budowę świetlicy wiejskiej.
     Operacja polega na budowie świetlicy w miejscowości Kletnia. Budynek świetlicy parterowy z podpiwniczeniem wyposażony w instalację elektryczną, sanitarną. Budynek świetlicy powstanie wraz z garażem na wóz strażacki OSP w Kletni. Wszystkie roboty budowlane związane z budową garażu zostały wyłączone z kosztów kwalifikowalnych. Od 2016r. mieszkańcy Kletni aktywnie zaangażowali się w realizację inwestycji i wybudowali piwnicę oraz parter wraz z garażem i pokryciem dachowym, doprowadzając budynek do stanu surowego (bez stolarki okiennej i drzwiowej, posadzek, instalacji elektrycznej, sanitarnej, robót wykończeniowych - załączono dokumentację zdjęciową). Dzięki połączeniu budynków o dwóch funkcjach (świetlica oraz OSP) zostaną zmniejszone koszty utrzymania w porównaniu do budowy dwóch oddzielnych budynków. Pozostały do wykonania roboty tynkarskie, posadzki, przyłącza wod-kan, elektryczne, instalacje wod-kan, elektryczne wewnątrz budynku, roboty wykończeniowe i instalacyjne.  Utwardzenie terenu wraz z małą architekturą oraz wyposażenie świetlicy zostanie zrealizowane w kolejnym etapie po zabezpieczeniu środków. W miejscowości Kletnia nie ma innego miejsca (świetlicy, remizy) przeznaczonego do integracji lokalnej społeczności. Powoduje to izolowanie się od siebie ludzi oraz prowadzi do wykluczenia. Z Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 wynika jednoznacznie, że należy stwarzać warunki umożliwiające seniorom prowadzenie aktywnego trybu życia, ze specjalnym uwzględnieniem uczestnictwa w kulturze i w jej upowszechnianiu, pozwala na wykorzystanie ich intelektualnych zasobów twórczych jako czynnika rozwoju potencjału społecznego. Uczestnictwo w kulturze, jak i jej współtworzenie, sprzyja uwalnianiu i aktywizowaniu potencjałów, którymi dysponują osoby starsze; sprzyja także rozwojowi późniejszej aktywności nie tylko na płaszczyźnie artystycznej czy kulturalnej, ale też w innych obszarach m.in. aktywności obywatelskiej, społecznej, wolontariackiej, gospodarczej, fizycznej. Z badań przeprowadzonych przez Centrum Pomocy i Aktywności Osób Starszych z Rudy Śląskiej w 2013r., 90,50% respondentów wskazało, że brakuje osobom starszym miejsc spotkań a 93,5% osób wskazuje, że doskwiera im samotność. Budowa świetlicy ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców Kletni oraz wzmocnienie kapitału społecznego. Przewidujemy, że wzrośnie liczba osób deklarujących poczucie lokalnej więzi, liczba osób korzystającej z infrastruktury kultury, dla których obecnie jedynym dostępem do kultury jest radio i telewizja. Budowa świetlicy w Kletni wpłynie pozytywnie na realizację celów zawartych w LSR.

Autor: Gmina Stężyca
Powrót