USTAWIENIA

| Imieniny:
Regionalny system ostrzegania
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn informacji publicznej
Emapa
Elektroniczna mapa gminy
Krajowa Mapa zagrożeń bezpieczeństwa
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Zdjęcie Artykułu

Rozbudowa i modernizacja Centrum Kulturalno-Oświatowego w Pawłowicach

Dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Beneficjent : Gmina Stężyca

Całkowity koszt inwestycji – 682598,34 zł

Dofinansowanie – 443966,00 zł

Wkład własny – 238632,34 zł

Rozwój infrastruktury kolturowo-oświatowej stanowi jeden z priorytetów dla władz Gminy Stężyca. W małych społecznościach drzemie ogromna siła i chęć wspólnego działania, kultywowania i upowszechniania lokalnych tradycji. Wychodząc naprzeciw potrzebom, dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności oraz środkom pozyskanym z funduszy UE udało się przeprowadzić rozbudowę i remont istniejącego budynku pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej. Dzięki realizacji projektu budynek odzyskał dawny blask a mieszkańcy mają możliwości bezpośredniego dostępu do usług kulturalnych oraz efektywnego i pożytecznego spędzenia wolnego czasu.


Autor: Gmina Stężyca
Powrót