USTAWIENIA

| Imieniny:
Regionalny system ostrzegania
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn informacji publicznej
Emapa
Elektroniczna mapa gminy
Krajowa Mapa zagrożeń bezpieczeństwa
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Zdjęcie Artykułu

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Paprotnia wraz z zagospodarowaniem terenu”

Dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Całkowity koszt inwestycji – 270962,80 zł

Dofinansowanie – 171419,00 zł

Wkład własny – 99543,80 zł

Kolejną inwestycją w infrastrukturę kultury w gminie Stężyca  jest  budowa świetlicy wiejskiej w Paprotni. Również i tu dostrzeżono starania lokalnej społeczności, ich wkład  w kultywowanie tradycji, potrzeby w zakresie kultury i rekreacji.  Dzięki dofinansowaniu z PROW 2007-2013 oraz dysponując odpowiednim terenem udało się wybudować świetlicę wiejską wraz z boiskiem do gry w piłkę nożną i placem zabaw.


Autor: Gmina Stężyca
Powrót