USTAWIENIA

| Imieniny:
Regionalny system ostrzegania
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn informacji publicznej
Emapa
Elektroniczna mapa gminy
Krajowa Mapa zagrożeń bezpieczeństwa
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Zdjęcie Artykułu

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Nowa Rokitnia” Dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiada

Dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty”

Koszt całkowity 59.899,24 zł

Dofinansowanie 25 000,00 zł

Wkład własny 34.899,24 zł

W miejscowości Nowa Rokitnia do Szkoły Podstawowej  w uczęszcza ponad setka dzieci, ok. 20 dzieci do przedszkola. Do najbliższego placu zabaw w m. Stężyca  dzieciaki miały ok. 6 km.  To powodowało, iż większość z nich nie mogła skorzystać z takiego miejsca rekreacji. Dlatego zdecydowano się na budowę placu zabaw. Celem operacji było zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców miejscowości  Nowa Rokitnia, Kletnia, Stara Rokitnia, Brzeziny oraz rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej  poprzez budowę placu zabaw w Nowej Rokitni. W ramach zadania wybudowano plac zabaw – miejsce wypoczynku i rekreacji dla dzieci z miejscowości Nowa Rokitnia, Kletnia, Stara Rokitnia, Brzeziny.


Autor: Gmina Stężyca
Powrót