USTAWIENIA

| Imieniny:
Regionalny system ostrzegania
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn informacji publicznej
Emapa
Elektroniczna mapa gminy
Krajowa Mapa zagrożeń bezpieczeństwa
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Zdjęcie Artykułu

Zagospodarowanie centrum miejscowości Stężyca poprzez utworzenie miejsca rekreacji, wypoczynku i placu zabaw służące integracji lokalnej społeczności”

Dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Beneficjent : Gmina Stężyca

PROW 2007-2013 Działanie: „Odnowa i rozwój wsi”

Całkowity koszt inwestycji – 465087,28 zł

Dofinansowanie – 299017,00

Wkład własny – 166070,28 zł

Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Stężycy w zakresie infrastruktury turystycznej  i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości Stężyca  i utworzenie miejsca rekreacji, wypoczynku  oraz placu zabaw. W ramach zadania wykonano plac zabaw wraz z chodnikami, dojściem oraz deptak.


Autor: Gmina Stężyca
Powrót