USTAWIENIA

| Imieniny:
Regionalny system ostrzegania
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn informacji publicznej
Emapa
Elektroniczna mapa gminy
Krajowa Mapa zagrożeń bezpieczeństwa
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Zdjęcie Artykułu

Turystyka Naszą Szansą – rozwój turystyki na terenie gminy Stężyca poprzez zakup kajaków wraz z osprzętem, wykonanie tablic informacyjnych oraz wydanie przewodnika turystycznego

Beneficjent : Gmina Stężyca PROW 2007-2013 Działanie: „Małe projekty”

Całkowity koszt inwestycji – 36514,00 zł

Dofinansowanie – 21833,00zł

Wkład własny – 14681,00 zł

Położenie gminy Stężyca w dolinie rzeki Wisły determinuje rozwój turystyki opartej na walorach krajobrazowych. Wisła oraz przyległe do niej starorzecza stworzyły niepowtarzalną okazją do promocji tego obszaru poprzez turystykę kajakową. Dzięki możliwości dofinansowania projektu zakupiono 15 kajaków wraz z osprzętem, (kamizelki asekuracyjne – 30szt, wiosła-30szt., stojaki na kajaki – 2szt.), ustawiono 3 tablice promocyjne oraz 6 tablic informujących o gatunkach chronionych występujących na terenie gminy Stężyca, wydano przewodnik turystyczny w ilości 200szt. Realizacja projektu przyczyniła się do odkrywania i popularyzowania najcenniejszych zasobów środowiskowych i kulturowych regionu jednocześnie rozszerzono ofertę turystyczną gminy o możliwość korzystania przez turystów ze sprzętu pływającego.


Autor: Gmina Stężyca
Powrót