USTAWIENIA

| Imieniny:
Regionalny system ostrzegania
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn informacji publicznej
Emapa
Elektroniczna mapa gminy
Krajowa Mapa zagrożeń bezpieczeństwa
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa
Powrót

Remont Senatorska Odsłuchaj

Zadanie pn.: „Remont drogi gminnej Nr 102946L ul. Senatorska   w miejscowości Stężyca”  dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Umowa Nr 537 z dnia 10 marca 2022 r.

 

Remont drogi obejmuje:

- wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 4cm z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR 1-2

- wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4cm z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 KR1-2,

- roboty ziemne i wykonanie chodników,

- remont chodnika o długości 407m – strona prawa od km 0+000 do km 0+407

- remont chodnika o długości 357m – strona lewa od km 0+000 do km 0+357

- budowa chodnika o szerokości 1,58m na długości 129m – strona prawa,

- ustawienie znaków drogowych.

Remont będzie wykonywana w istniejącym pasie drogowym.  Parametry drogi: szer. jezdni 5 – 5,5m, długość -550m, szerokość chodnika z obrzeżem betonowym 1,58m, łączna długość chodnika do remontu 764 m, długość nowego chodnika – 129m, szerokość 1,58m,