USTAWIENIA

| Imieniny:
Regionalny system ostrzegania
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn informacji publicznej
Emapa
Elektroniczna mapa gminy
Krajowa Mapa zagrożeń bezpieczeństwa
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Komunikat Wójta Gminy Stężyca z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zmian organizacji pracy Urzędu Gminy Stężyca i jednostek organizacyjnych Gminy Stężyca

Opublikowano: 16-03-2020


Numery telefonów do kontaktów w sprawach urzędowych:

 1. Sekretariat – 81 8663038; fax 81 8663057,

       e-mail: sekretariat@stezyca.eurzad.eu

 1. Urząd stanu Cywilnego – 81 8663057
 2. Referat finansowy (Podatki) – 81 8663059
 3. Referat Oświaty i Kultury – 81 8663058
 4. Obsługa organów Gminy i ewidencji działalności gospodarczej- 81 8663054
 5. Ewidencja ludności i dowodów osobistych – 81 8663081
 6. Rolnictwo, leśnictwo, mienie komunalne i gospodarka gruntami – 81 8663036
 7. Infrastruktura techniczna i gospodarka przestrzenna – 81 8663036
 8. Gospodarka odpadami – 81 8663069
 9. Gminny Zakład Usług Komunalnych – 81 8663624
 10. Gminny Ośrodek Kultury – 81 8663089
 11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 81 8663148
 

Autor: Gmina Stężyca
Powrót