USTAWIENIA

| Imieniny:
Regionalny system ostrzegania
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn informacji publicznej
Emapa
Elektroniczna mapa gminy
Krajowa Mapa zagrożeń bezpieczeństwa
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Opublikowano: 07-11-2019

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Informuję że w dniach 7.11.2019 r. – 21.11.2019 r. na terenie gminy Stężyca zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stężyca”.

 

Celem konsultacji z wykorzystaniem formularza ankiety jest poznanie opinii i oczekiwań mieszkańców gminy Stężyca w związku z opracowywanym dokumentem pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stężyca”.

 

Uwagi i opinie można składać w formie ustnej do protokołu, pisemnej lub drogą elektroniczną na formularzu zgłaszania uwag. Wypełnione formularze należy złożyć osobiście, wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Gminy
z dopiskiem „Konsultacje - PGN” lub wysłać na adres e-mail: inwestycje@stezyca.eurzad.eu (z dopiskiem w temacie wiadomości: „Konsultacje - PGN”).

Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażania.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i opinii jest Wójt Gminy Stężyca.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.gmina-stezyca.pl

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Stężyca, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [5.07 MB]

Formularz do PGN, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [36.50 KB]

 


Autor: Gmina Stężyca
Powrót