USTAWIENIA

| Imieniny:
Regionalny system ostrzegania
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn informacji publicznej
Emapa
Elektroniczna mapa gminy
Krajowa Mapa zagrożeń bezpieczeństwa
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Posiedzenie IV Sesji Rady Gminy Stężyca

Opublikowano: 08-02-2019

             W dniu 12 lutego 2019 roku (wtorek) odbędą się obrady IV Sesji Rady Gminy Stężyca.

Początek obrad o godz. 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stężycy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, ustalenie porządku obrad, przyjęcie protokołu Nr II/2018 z obrad sesji w dniu 11 grudnia 2018 r. oraz
  Nr III/2018 z obrad w dniu 28 grudnia 2018 roku.
 2. Informacja o pracy międzysesyjnej Wójta Gminy i realizacji uchwał podjętych podczas III Sesji Rady Gminy Stężyca.
 1. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 2. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ryki.
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Stężyca, wynikach egzaminów oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kuratora Oświaty
  w roku szkolnym 2017/2018.
 4. Uchwała w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
  w Stężycy.
 5. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek
  w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 6. Uchwała w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Stężyca w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
 7. Zmiana uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad wypłacania diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy Stężyca.
 8. Uchwała w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gminnej.
 9. Uchwała w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej do Rady Gminy Stężyca.
 10. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stężyca.
 11. Przyjęcie planu pracy komisji skarg, wniosków i petycji na 2019 rok.
 12. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stężyca w 2018 roku.
 13. Wolne wnioski.
  -rozpatrzenie pism, jakie wpłynęły do Rady Gminy i podjęcie wniosków.
 14.  Zakończenie obrad.

KLIKNIJ - TRANSMISJA NA ŻYWO I ZAPIS WIDEO - KLIKNIJ


Autor: Gmina Stężyca
Powrót