USTAWIENIA

| Imieniny:
Regionalny system ostrzegania
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn informacji publicznej
Emapa
Elektroniczna mapa gminy
Krajowa Mapa zagrożeń bezpieczeństwa
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Posiedzenie III Sesji Rady Gminy Stężyca

Opublikowano: 12-12-2018

Zawiadomienie o planowanych na dzień 28 grudnia 2018 roku (piątek) obrad III Sesji Rady Gminy Stężyca.

Początek obrad o godz. 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stężycy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, ustalenie porządku obrad.
 2. Informacja o pracy międzysesyjnej Wójta Gminy i realizacji uchwał podjętych podczas II Sesji Rady Gminy Stężyca.
 3. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 4. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Uchwalenie budżetu gminy na 2019 rok.
  a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta Gminy;
  b) odczytanie opinii o projekcie budżetu wydanej przez RIO w Lublinie;
  c) odczytanie opinii komisji stałych rady gminy i wniosków radnych;
  d) odczytanie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii komisji i wniosków radnych;
  e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
  f) głosowanie projektu uchwały budżetowej
 6. Uchwała w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok.
 7. Uchwała w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok.
 8. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Gminy, Komisji Rewizyjnej i Rady Gminy Stężyca na 2019 rok.
 9. Wolne wnioski.
  - rozpatrzenie pism, jakie wpłynęły do Rady Gminy i podjęcie wniosków.
 10. Zakończenie obrad.

KLIKNIJ - TRANSMISJA NA ŻYWO I ZAPIS WIDEO - KLIKNIJ


Autor: Gmina Stężyca
Powrót