USTAWIENIA

| Imieniny:
Regionalny system ostrzegania
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn informacji publicznej
Emapa
Elektroniczna mapa gminy
Krajowa Mapa zagrożeń bezpieczeństwa
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Posiedzenie II Sesji Rady Gminy Stężyca

Opublikowano: 11-12-2018

W dniu 11 grudnia 2018 roku (wtorek) odbyły się obrady II Sesji Rady Gminy Stężyca.

Początek obrad zaplanowano na godz. 10.00, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stężycy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, ustalenie porządku obrad, przyjęcie protokołu Nr 1/2018 z Sesji w dniu 22 listopada 2018 roku.
 2. Informacja o pracy międzysesyjnej Wójta Gminy i realizacji uchwał podjętych podczas I Sesji Rady Gminy Stężyca.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 4. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2019 rok.
 7. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Stężyca na rok 2019.
 8. Uchwała w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 9. Uchwała w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stężyca.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Stężyca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
 11. Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stężyca.
 12. Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Stężyca.
 13. Wolne wnioski.

- rozpatrzenie pism, jakie wpłynęły do Rady Gminy i podjęcie wniosków.

 1. Zakończenie obrad.

KLIKNIJ - TRANSMISJA NA ŻYWO I ZAPIS WIDEO - KLIKNIJ


Autor: Gmina Stężyca
Powrót