USTAWIENIA

| Imieniny:
Regionalny system ostrzegania
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn informacji publicznej
Emapa
Elektroniczna mapa gminy
Krajowa Mapa zagrożeń bezpieczeństwa
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Posiedzenie I Sesji Rady Gminy Stężyca

Opublikowano: 16-11-2018

W dniu 22 listopada 2018 roku o godzinie 10.00  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stężycy odbyło się posiedzenie I Sesji Rady Gminy Stężyca podczas której Wójt Gminy i Radni otrzymali zaświadczenia
o wyborze i złożyli ślubowanie.

Porządek obrad I Sesji Rady Gminy Stężyca:
1. Otwarcie Sesji.
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Złożenie ślubowania przez radnych według treści określonej w art.23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
4. Złożenie ślubowania przez wójta według treści określonej w art. 29a. ust 1 ustawy o samorządzie gminnym.
5. Ustalenie dalszego porządku obrad, w tym wybór Przewodniczacego i Wiceprzewodniczącego Rady.

W tym dniu dokonano również wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Stężycy w osobie Pana Antoniego Tobjasza oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stężyca w osobie Pani Justyny Karaś.
Rada Gminy powołała także skład trzech stałych komisji:

1. Komisji Finansów, Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Współpracy z Sołectwami

2. Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego

3. Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

KLIKNIJ - TRANSMISJA NA ŻYWO I ZAPIS WIDEO - KLIKNIJ


Autor: Gmina Stężyca
Powrót