USTAWIENIA

| Imieniny:
Regionalny system ostrzegania
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn informacji publicznej
Emapa
Elektroniczna mapa gminy
Krajowa Mapa zagrożeń bezpieczeństwa
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Komunikaty WIORIN dot. opryskiwaczy, ochrony pszczół przy opryskach oraz komunikat dla dla producentów ziemniaków (innych niż sadzeniaki)

Opublikowano: 02-05-2024

Udostępniono na prośbę Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa

W świetle obowiązującego Rozporządzenia MRiRW z dnia 7 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1592) - § 1.1. „Bulwy roślin gatunku Solanum tuberosum L. inne niż sadzeniaki ziemniaka mogą być uprawiane, magazynowane, pakowane, sortowane, wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczane na tym terytorium, w tym z przeznaczeniem do innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich, przez podmioty wpisane do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych”. Wobec powyższego każdy rolnik, który uprawia i sprzedaje ziemniaki, niezależnie od powierzchni uprawy, ilości sprzedawanych ziemniaków oraz komu zostały sprzedane i / lub który prowadzi ich uprawę na powierzchni większej niż 1,5 ha – niezależnie od tego czy prowadzi ich sprzedaż czy są wykorzystywane tylko w miejscu produkcji, np. na paszę, podlega obowiązkowi wpisu do ww. urzędowego rejestru. Na podstawie prowadzonych kontroli u takich rolników stwierdzamy, że wielu rolników nadal nie przestrzega przepisów prawa w przedmiotowym zakresie. Na podstawie prowadzonych kontroli u takich rolników stwierdzamy, że wielu rolników nadal nie przestrzega przepisów prawa w przedmiotowym zakresie. Brak wpisu do przedmiotowego rejestru skutkuje nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej
w wysokości 1 000 zł i dla uniknięcia prowadzenia postepowań o nakładanie kar  rolnikom proszę
o rozpropagowanie załączonego komunikatu.

Pozostałe z załączonych komunikatów dotyczą zachowania zasad bezpieczeństwa podczas stosowania środków ochrony roślin. W praktyce rolniczej i ogrodniczej wiosna to czas intensywnych prac, w tym przeprowadzania przez mieszkańców miast i wsi wielu zabiegów związanych z ochroną roślin.
Ich przestrzeganie jest szczególnie ważne w okresie kwitnienia roślin uprawnych i dzikorosnących oraz związanego z tym procesu zapylania przez pszczoły i inne owady. Należy nadmienić, że stosowanie środków ochrony roślin z zachowaniem zasad bezpieczeństwa nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska. Wymagają one jednak wiedzy, doświadczenia i ostrożności ze strony osób wykonujących te zabiegi. Wyrażam nadzieję, że przestrzeganie zasad zawartych w załączonych komunikatach pozwoli rolnikom cieszyć się obfitymi plonami, zaś mieszkańcom regionu umożliwi korzystanie ze zdrowej żywności pozbawionej pozostałości środków ochrony roślin.

Z wyrazami szacunku

Teresa Wyłupek
Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Poniżej w załączniku znajdują się plakaty


Autor: Rafał Kowalski
Powrót