USTAWIENIA

| Imieniny:
Regionalny system ostrzegania
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn informacji publicznej
Emapa
Elektroniczna mapa gminy
Krajowa Mapa zagrożeń bezpieczeństwa
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Informacja Głównego Urzędu Nadzoru budowlanego dot. inwentaryzacji budynków.

Opublikowano: 05-02-2024

Informacja Głównego Urzędu Nadzoru budowlanego dot. inwentaryzacji budynków.

Inwentaryzacja w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w GUNB (Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego) dotyczy budynków, które mają źródła ciepła o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1MW. Są to np. budynki mieszkalne, lokalne kotłownie czy budynki handlowo-usługowe. Polega ona na zebraniu danych dotyczących parametrów technicznych budynku oraz źródeł ogrzewania. Inwentaryzacja budynku polega na wypełnieniu formularza inwentaryzacyjnego w systemie CEEB.

Inwentaryzację można:
• wykonać samodzielnie wypełniając formularz inwentaryzacyjny,
• wykonać ją dodatkowo w trakcie przeglądu przewodów kominowych

Inwentaryzację budynku może wykonać osoba, która:
• mieszka w domu jednorodzinnym i jest jego właścicielem
• mieszka w domu wielorodzinnym i jest właścicielem jego części, np. posiada część w tak zwanym bliźniaku, szeregowcu
• posiada mieszkanie w budynku wielorodzinnym, np. bloku lub kamienicy,zarządzanej przez zarządcę
• posiada mieszkanie w budynku wielorodzinnym, np. bloku lub kamienicy,
•zarządzanej przez wspólnotę mieszkaniową (nie ma zarządcy)
•jest zarządcą budynku

W efekcie przeprowadzenia inwentaryzacji budynku można uzyskać tzw. uproszczoną analizę efektywności energetycznej budynku. Dla właściciela bądź zarządcy danego budynku oznacza to pozyskanie informacji o stanie technicznym budynku, które pomogą go lepiej ogrzać. To także informacja jak zmniejszyć koszty ogrzewania i przeprowadzić skuteczny remont termomodernizacyjny.

Po przeprowadzonej inwentaryzacji, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków automatycznie generuje uproszczoną analizę efektywności energetycznej budynku. Analiza pozwala ocenić stan techniczny budynku pod względem utraty ciepła i emisji CO2.

Uproszczona analiza efektywności energetycznej budynku podaje:
• wymagany i uzyskany współczynnik przenikania ciepła
• wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, końcową i pierwotną
• zalecany wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię
• wielkość emisji CO2 budynku

Istnieje możliwość samodzielnego przeprowadzenia inwentaryzacji parametrów
technicznych budynku przez właściciela/zarządcę budynku. Rozwiązanie takie odciąża
administrację, a jednocześnie pozwoli obywatelowi na szybsze pobranie uproszczonej
analizy energetycznej.

Zachęcam Państwa do podjęcia wspólnie z nami działań informacyjnych związanych z
inwentaryzacją budynku w CEEB. W ramach przyłączenia się do naszych działań oferujemy
następujące materiały edukacyjne:
ulotka informacyjna do pobrania z naszej strony gunb.gov.pl, możemy także wydrukować ulotkę dla Państwa, zgłoszenie zapotrzebowania poprzez ceebkampania.webankieta.pl

 

 

Więcej informacji:

Inwentaryzacja parametrów technicznych budynku – co to jest, na czym polega i jakie niesie korzyści – artykuł edukacyjny 
Baza wiedzy CEEB dostępna w formie listy pytań i odpowiedzi na stronie ceeb.gov.pl, polecamy śledzić tę stronę, na bieżąco dodajemy tam nowe zagadnienia
•konsultacje i pomoc techniczna CEEB, infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00-14:00, telefon: (22) 346 66 64


Autor: Gmina Stężyca
Powrót