USTAWIENIA

| Imieniny:
Regionalny system ostrzegania
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn informacji publicznej
Emapa
Elektroniczna mapa gminy
Krajowa Mapa zagrożeń bezpieczeństwa
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Konsultacje społeczne projektu „Programu ochrony środowiska województwa lubelskiego 2030"

Opublikowano: 25-10-2023

 

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu „Programu ochrony środowiska województwa lubelskiego 2030” oraz jego „Prognozy oddziaływania na środowisko”. Dokumenty zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Lubelskiego i skierowane do opiniowania we wtorek  17 października br. Uwagi i wnioski do projektów mogą być wnoszone do 17 listopada 2023 r.

Program służy realizacji krajowej polityki ochrony środowiska, prowadzonej na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych. Stanowi on podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem w województwie zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Opracowywany dokument będzie stanowić aktualizację „Programu ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027” przyjętego przez Sejmik Województwa Lubelskiego 3 grudnia 2019 r. (uchwała Nr XII/201/2019). Projekt wprowadza nowy okres programowania celów i działań przypisanych dla dziesięciu obszarów ochrony środowiska w perspektywie do 2030 roku.

W ramach konsultacji społecznych uwagi i wnioski do projektów mogą być wnoszone w terminie od 25 października do 17 listopada 2023 r. w jednej z poniższych form:

pisemnie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin,
ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin
za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: dszn@lubelskie.pl.
Szczegółowe informacje na temat projektów dokumentów można uzyskać w Departamencie Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin, w pok. 4.417 oraz pod numerem tel. (81) 44 16 724.

Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie - klinkij aby przejść


Autor: Rafał Kowalski
Powrót