USTAWIENIA

| Imieniny:
Regionalny system ostrzegania
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn informacji publicznej
Emapa
Elektroniczna mapa gminy
Krajowa Mapa zagrożeń bezpieczeństwa
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R)

Opublikowano: 18-07-2022

W dniach od 15 do 29 lipca br. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R). Badanie prowadzone jest cyklicznie, dwa razy w roku, tj. w styczniu i lipcu, a jego wyniki prezentowane są odpowiednio we wrześniu danego roku i marcu roku następnego. Badanie dostarcza informacji o tym jak rolnicy oceniają przeszłą (poprzednie półrocze) i bieżącą koniunkturę w gospodarstwach rolnych oraz prognozują jej zmiany w następnym półroczu, w tym m.in. pokazuje opłacalność produkcji rolnej czy aktualny popyt na produkty rolne. Informacje te są niezbędne do podejmowania decyzji o kierunkach rozwoju rolnictwa na poziomie kraju, województwa, ale także każdej gminy. Uczestnictwo jak największej liczby osób w badaniu jest kluczowe dla jego efektywności. 

Aktualne informacje o badaniu znajdują się na witrynie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem https://stat.gov.pl.

 

Ikona pdfPlakat informacyjny AKR, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [972.95 KB]

Ikona pdfUlotka AKR, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.42 MB]


Autor: Gmina Stężyca
Powrót