USTAWIENIA

| Imieniny:
Regionalny system ostrzegania
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn informacji publicznej
Emapa
Elektroniczna mapa gminy
Krajowa Mapa zagrożeń bezpieczeństwa
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Program Cyfrowa Gmina

Opublikowano: 01-02-2022

Program Cyfrowa Gmina

W programie Cyfrowa Gmina został zaakceptowany grant dla Gminy Stężyca na kwotę 153 150 zł.

Nasza Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 153.150  zł w konkursie grantowym „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU.

Dzięki dofinansowaniu zostanie zakupiony IT niezbędny do działania systemu świadczenia
w przyszłości e-usług oraz jego poszczególnych modułów.
Zakupiony sprzęt umożliwi i usprawni zdalną obsługę interesantów oraz pracę Urzędu
w przypadku lockdownu spowodowanego COVID-19 lub innymi wydarzeniami losowymi, przyczyni się również do podniesienia efektywności pracy zdalnej pracowników urzędu gminy. 

Obowiązkowym elementem projektu jest diagnoza cyberbezpieczeństwa urzędu, która zostanie przeprowadzona w celu zdiagnozowania aktualnego stanu w tym obszarze, a zalecenia
i rekomendacje zostaną wdrożone. Wyniki diagnozy posłużą do podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych urzędu.

 

Cele projektu:  

- zwiększenie potencjału cyfrowego Gminy Stężyca

- wzmocnienie cyfrowej odporności na Covid-19 oraz inne zagrożenia współczesnych czasów,

- zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemom informatycznym.

Projekt „Cyfrowa gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Więcej informacji na stronie:https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina


Autor: Gmina Stężyca
Powrót