USTAWIENIA

| Imieniny:
Regionalny system ostrzegania
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn informacji publicznej
Emapa
Elektroniczna mapa gminy
Krajowa Mapa zagrożeń bezpieczeństwa
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Plan na sukces – zostań przedsiębiorcą” oraz „Dotacje na start”

Opublikowano: 03-03-2022

Rekrutacja do projektów trwa do 03.03.2022 Do udziału zapraszamy osoby po 30 roku życia z woj. lubelskiego, które przez ostatnie 12 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej i są bezrobotne (tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

a) osoby w wieku 50 lat i więcej,

b) kobiety,

c) osoby z niepełnosprawnościami,

d) osoby długotrwale bezrobotne,

e) osoby o niskich kwalifikacjach.

 

Zachęcamy do zapoznania się z warunkami projektów na stronach internetowych  www.plannasukces.eu   dotacjenastart.eu     w zakładce Dokumenty

 

Pla na sukces - zostań przedsiębiorcą oraz Dotacje na start


Autor: Gmina Stężyca
Powrót