USTAWIENIA

| Imieniny:
Regionalny system ostrzegania
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn informacji publicznej
Emapa
Elektroniczna mapa gminy
Krajowa Mapa zagrożeń bezpieczeństwa
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Dodatek osłonowy. Komu przysługuje i gdzie należy złożyć wniosek?

Opublikowano: 10-01-2022

Dodatek osłonowy. Komu przysługuje i gdzie należy złożyć wniosek?

Można składać wnioski o dodatek osłonowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stężycy. Jego celem jest zrekompensowanie wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności.

Dodatek osłonowy będzie rekompensował podwyżki cen prądu, gazu i żywności.
Jest to pomoc jednorazowa dla osób o najniższych dochodach przysługująca za ten rok.

Kto może z niego skorzystać?

Wszystkie osoby, których przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty w gospodarstwie:

 • jednoosobowym – 2100 zł
 • wieloosobowym – 1500 zł na osobę

Jak obliczyć dochód?

To nasze przychody z całego roku, od których należy odjąć podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Nie wlicza się do niego alimentów płaconych na rzecz innych osób.

Ustala się go na podstawie wpływów osiągniętych w:

 • 2020 r. – w przypadku wniosku złożonego do dnia 31.07.2022 r.
 • 2021 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 01.08.2022 r. do dnia 31.10.2022 r.

Jeśli przekroczy on kryterium dochodowe, dodatek osłonowy będzie przyznany w wysokości różnicy między kwotą dodatku a kwotą o jaką kryterium zostało przekroczone (nie niższej niż 20 zł).

Ile wynosi dodatek osłonowy?

 • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Dodatek może być jeszcze wyższy, jeśli mieszkamy w lokalu, który nie jest podłączony do sieci centralnego ogrzewania, czyli musimy palić w kotle na paliwo stałe, kominkiem, kozą, piecem kaflowym, czy kuchnią węglową. Wtedy możemy liczyć na:

 • 500 zł rocznie dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 750 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 1062,50 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 1437,50 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Wnioski o wypłatę należy złożyć do 31.10.2022 r. Dokumenty złożone po tej dacie nie będą rozpatrzone.

Gdzie należy złożyć wnioski?

W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy, ul. Królewska 4, 08-540 Stężyca.
Informacje telefoniczne: 81 86 86 148

Przydatne dokumenty:

Ikona pdfWniosek o dodatek osłonowy wersja pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [327.40 KB]

Ikona docxWniosek o dodatek osłonowy wersja edytowalna, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [57.00 KB]

Ikona pdfWskazówki, jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [161.07 KB]


Autor: Gmina Stężyca
Powrót