USTAWIENIA

| Imieniny:
Regionalny system ostrzegania
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn informacji publicznej
Emapa
Elektroniczna mapa gminy
Krajowa Mapa zagrożeń bezpieczeństwa
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Obwieszczenie Wójta Gminy Stężyca z dn. 11.05.2020r. o przystąpieniu do sporządzenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stężyca oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej tychże

Opublikowano: 12-05-2020


Autor: Gmina Stężyca
Powrót