USTAWIENIA

| Imieniny:
Regionalny system ostrzegania
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn informacji publicznej
Emapa
Elektroniczna mapa gminy
Krajowa Mapa zagrożeń bezpieczeństwa
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013

Zdjęcie Artykułu

Centrum Edukacyjno Sportowe Gminy Stężyca

Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego Gminy Stężyca

Gmina Stężyca rozpoczęła realizację zadania pn. Centrum Edukacyjno-Sportowe Gminy Stężyca.

Projekt przewiduje budowę nowego skrzydła edukacyjnego (tj. sale lekcyjne, zaplecze sanitarno - szatniowe, stołówka z kuchnią, hala sportowa o wymiarach 22x44m i wysokości ponad 10m z widownią na 360 miejsc, łącznika z istniejącym budynkiem Szkoły Podstawowej, biblioteki), kapitalny remont Szkoły Podstawowej, budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z poliuretanu, utwardzenie terenu poprzez budowę chodników oraz miejsc parkingowych, budowę ogrodzenia.

W dniu 31.07.2012r. została podpisana przez Gminę umowa z firmą SARSBUD Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Sarny 28, 08-504 Ułęż na wykonanie powyższego zadania.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura Społeczna, Działanie  8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa

W dniu 22.08.2012r. rozpoczęły się prace przy realizacji Centrum E-S. Roboty rozpoczęły się pełną parą i już zostały wykonane roboty ziemne związane z fundamentowaniem, fundamenty, ściany fundamentowe, izolacja fundamentów, częściowo słupy żelbetowe, ściany konstrukcyjne oraz przygotowanie pod wykonanie posadzek w hali sportowej oraz wiele innych prac pomocniczych i uzupełniających. Jednocześnie prowadzone są prace remontowe w istniejącym Budynku Szkoły w zakresie instalacji elektrycznej i sanitarnej.

Każdy kto przejeżdżał ulicą Królewską w kierunku ul. Rynek mógł przekonać się o postępach prac prowadzonych przy budowie CE-S. Zostały wykonane stropy z płyt kanałowych, wylano żelbetowe trybuny przy hali sportowej, ściany konstrukcyjne i wieńce, ścianki działowe oraz konstrukcję stalową dachu, wykonano przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. W remontowanym budynku wykonano demontaż istniejących instalacji c.o.

Dodano 02.11.2012r.

Unijne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura Społeczna, Działanie  8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa

 


Autor: Gmina Stężyca
Powrót