Urząd Gminy w Stężycy Struktura Organizacyjna

Wersja do wydrukuPDF version

Referaty oraz samodzielne stanowiska pracy:

 

1. Referat Finansowo-Księgowy i Podatkowy składający się z następujących stanowisk pracy:

 • Skarbnik Gminy - jako Kierownik Referatu

  parter, pok. nr 5, tel. 81 866 30 80

  • stanowisko pracy ds. wymiaru podatków

   parter, pok. nr 6, tel. 81 866 30 59

   • stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej

    parter, pok. nr 6, tel. 81 866 30 59

    • stanowisko pracy ds. obsługi kasowej i księgowości

     parter, pok. nr 6, tel. 81 866 30 59

     • stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

      parter, pok. nr 3, tel. 81 866 30 20

       

      2. Stanowisko pracy ds. obsługi organów Gminy i ewidencji działalności gospodarczej i handlu.

      piętro, pok. nr 9, tel. 81 866 30 54

       

      3. Stanowisko pracy ds. organizacyjnych, wojskowych i obrony cywilnej.

      piętro, pok. nr 8, tel. 81 866 30 57

       

      4. Stanowisko pracy ds. społecznych, ewidencji ludności i dowodów osobistych.

      parter, pok. nr 7, tel. 81 866 30 81

       

      5. Stanowisko pracy ds. rolnictwa, leśnictwa, mienia komunalnego i gospodarki gruntami.

      piętro, pok. 13, nr tel. 81 866 30 36

       

      6. Stanowisko pracy ds. USC i Kadrowych.

      piętro, pok. nr 8, tel. 81 866 30 57

       

      7. Stanowisko pracy ds. infrastruktury technicznej i gospodarki przestrzennej.

      piętro, pok. nr 13, tel. 81 866 30 36

       

      8. Stanowisko pracy ds. komunalnych i ochrony środowiska.

      parter, pok. nr 4, tel. 81 866 36 24

       

      9. Stanowisko pracy ds. promocji Gminy i pozyskiwania środków finansowych.

      piętro, pok. nr 13, tel. 81 866 30 36

       

      10. Referat ds. Oświaty i Kultury składający się z następujących stanowisk:

      piętro, pok. nr 12, tel. 81 866 30 58

      • Kierownik referatu
       • księgowy
        • stanowisko ds. księgowo-finansowych
         • stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych