Do pobrania

Wersja do wydrukuPDF version

Projekt

"Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie ryckim i puławskim oraz gminach Wilków, Stężyca i Ułęż"

współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.