Zapraszamy!

Wersja do wydrukuPDF version

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z inwestycjami, które zrealizowała bądź realizuje Urząd Gminy w Stężycy

W zakładkach umieszczonych w lewym menu znajdą Państwo galerię zdjęć poszczególnych inwestycji

Inwestycje zrealizowane w ramach PROW 2007-2014

„Turystyka Naszą Szansą – rozwój turystyki na terenie gminy Stężyca poprzez zakup kajaków wraz z osprzętem, wykonanie tablic informacyjnych oraz wydanie przewodnika turystycznego” (2010)

Beneficjent : Gmina Stężyca

PROW 2007-2013 Działanie: „Małe projekty”

Całkowity koszt inwestycji – 36514,00 zł

Dofinansowanie – 21833,00zł

Wkład własny – 14681,00 zł

Położenie gminy Stężyca w dolinie rzeki Wisły determinuje rozwój turystyki opartej na walorach krajobrazowych. Wisła oraz przyległe do niej starorzecza stworzyły niepowtarzalną okazją do promocji tego obszaru poprzez turystykę kajakową. Dzięki możliwości dofinansowania projektu zakupiono 15 kajaków wraz z osprzętem, (kamizelki asekuracyjne – 30szt, wiosła-30szt., stojaki na kajaki – 2szt.), ustawiono 3 tablice promocyjne oraz 6 tablic informujących o gatunkach chronionych występujących na terenie gminy Stężyca, wydano przewodnik turystyczny w ilości 200szt. Realizacja projektu przyczyniła się do odkrywania i popularyzowania najcenniejszych zasobów środowiskowych i kulturowych regionu jednocześnie rozszerzono ofertę turystyczną gminy o możliwość korzystania przez turystów ze sprzętu pływającego.

Promocja dziedzictwa kulturowego Gminy oraz integracja społeczna  poprzez organizację festynu "Dni Stężycy 2010"

Beneficjent : Gmina Stężyca

PROW 2007-2013 Działanie: „Małe projekty”

Całkowity koszt inwestycji – 33 683,12 zł

Dofinansowanie – 19 768,00 zł

Wkład własny – 13915,12 zł

Działania: .

1. Wydruk plakatów – 250 szt.

2. Nagrody i upominki okolicznościowe dla występujących –31szt.

3. Wynagrodzenie wykonawcy za występ w dniu 31.07.2010 i 01.08.2010r.

4. Wynajęcie profesjonalnej ochrony

Dni Stężycy to cyklicznie organizowany od 1977 roku festyn rodzinny mający na celu kultywowanie, lokalnych tradycji, promocję miejscowości oraz integrację społeczną mieszkańców gminy. Podczas festynu prezentowani są lokalni artyści. Oprócz tego festyn ten jest wspaniałą okazją do przybliżenia mieszkańcom wsi kultury masowej, w tym celu zapraszani są profesjonalni artyści estradowi. Ze względu na zróżnicowanie wiekowe organizatorzy starają się zapewnić zespoły odpowiadające gustom zarówno młodzieży jak i osób starszych. Nieodzownym elementem Dni Stężycy jest rozpalanie przez przedstawicieli lokalnych władz, Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Stężycy "ogniska pokoleń". Podczas Dni Stężycy organizowane są turnieje sportowe min. w piłce nożnej, piłce siatkowej, siatkówce plażowej, wędkarskie zawody rzutowe. W celu zapewnienia mieszkańcom bliskiego kontaktu z kulturą masową na występy zapraszana jest zawsze "gwiazda wieczoru". Organizatorzy starają się zapraszać artystów uznanych na polskiej scenie muzycznej. Aby trafić w gusta mieszkańców gminy są to zazwyczaj artyści wykonujący muzykę z gatunku POP,   DISCO POLO oraz śpiewających COVERY. Występy podzielone są na 2 dni, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie.

„Rozbudowa i modernizacja Centrum Kulturalno-Oświatowego w Pawłowicach”. Dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Beneficjent : Gmina Stężyca

Całkowity koszt inwestycji – 682598,34 zł

Dofinansowanie – 443966,00 zł

Wkład własny – 238632,34 zł

Rozwój infrastruktury kolturowo-oświatowej stanowi jeden z priorytetów dla władz Gminy Stężyca. W małych społecznościach drzemie ogromna siła i chęć wspólnego działania, kultywowania i upowszechniania lokalnych tradycji. Wychodząc naprzeciw potrzebom, dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności oraz środkom pozyskanym z funduszy UE udało się przeprowadzić rozbudowę i remont istniejącego budynku pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej. Dzięki realizacji projektu budynek odzyskał dawny blask a mieszkańcy mają możliwości bezpośredniego dostępu do usług kulturalnych oraz efektywnego i pożytecznego spędzenia wolnego czasu.

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę świetlicy wiejskiej  w miejscowości Paprotnia wraz z zagospodarowaniem terenu” Dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Całkowity koszt inwestycji – 270962,80 zł

Dofinansowanie – 171419,00 zł

Wkład własny – 99543,80 zł

Kolejną inwestycją w infrastrukturę kultury w gminie Stężyca  jest  budowa świetlicy wiejskiej w Paprotni. Również i tu dostrzeżono starania lokalnej społeczności, ich wkład  w kultywowanie tradycji, potrzeby w zakresie kultury i rekreacji.  Dzięki dofinansowaniu z PROW 2007-2013 oraz dysponując odpowiednim terenem udało się wybudować świetlicę wiejską wraz z boiskiem do gry w piłkę nożną i placem zabaw.

 „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Nowa Rokitnia” Dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy  w ramach działania „Małe projekty”

Koszt całkowity 59.899,24 zł

Dofinansowanie 25 000,00 zł

Wkład własny 34.899,24 zł

W miejscowości Nowa Rokitnia do Szkoły Podstawowej  w uczęszcza ponad setka dzieci, ok. 20 dzieci do przedszkola. Do najbliższego placu zabaw w m. Stężyca  dzieciaki miały ok. 6 km.  To powodowało, iż większość z nich nie mogła skorzystać z takiego miejsca rekreacji. Dlatego zdecydowano się na budowę placu zabaw. Celem operacji było zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców miejscowości  Nowa Rokitnia, Kletnia, Stara Rokitnia, Brzeziny oraz rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej  poprzez budowę placu zabaw w Nowej Rokitni. W ramach zadania wybudowano plac zabaw – miejsce wypoczynku i rekreacji dla dzieci z miejscowości Nowa Rokitnia, Kletnia, Stara Rokitnia, Brzeziny.

Zagospodarowanie centrum miejscowości Stężyca poprzez utworzenie miejsca rekreacji, wypoczynku i placu zabaw służące integracji lokalnej społeczności” Dofinansowanie  z PROW na lata 2007-2013 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Beneficjent : Gmina Stężyca

PROW 2007-2013 Działanie: „Odnowa i rozwój wsi”

Całkowity koszt inwestycji – 465087,28 zł

Dofinansowanie – 299017,00

Wkład własny – 166070,28 zł

Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Stężycy w zakresie infrastruktury turystycznej  i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości Stężyca  i utworzenie miejsca rekreacji, wypoczynku  oraz placu zabaw. W ramach zadania wykonano plac zabaw wraz z chodnikami, dojściem oraz deptak.