Punkt potwierdzania profili zaufanych

Wersja do wydrukuPDF version

Herb gminyInformujemy, że w Urzędzie Gminy Stężcya został uruchomiony punkt potwierdzania profili zaufanych. Utworzenie takiego punktu jest jednym z elementów realizacji projektu pn. Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie ryckim i puławskim oraz w gminach Wilków, Stężyca i UłężProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.