Konsultacje społeczne – grupa dyskusyjna

Wersja do wydrukuPDF version

Konsultacje społeczne – grupa dyskusyjna

21 października  w sali konferencyjnej starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie grupy dyskusyjnej. W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy obszaru LGD. Zaproszenie na spotkanie zostało podane do publicznej wiadomości.

Celem spotkania było omówienie następujących zagadnień:

  • określenie budżetu LSR

Wnioski z dyskusji: Przeznaczenie kwoty min 400 tys. Na projekty grantowe z uwagi na to, że organizacje pozarządowe będą chciały realizować małe projekty np. publikacje, projekty aktywizujące społeczność lokalną

  • oraz lokalnych kryteriów wyboru operacji wg których Rada Stowarzyszenia będzie oceniać wnioski i wybierać do realizacji w latach 2016-2022,

Wnioski z dyskusji: Ze względu na wysokie bezrobocie proponuje się premiować projekty, które zapewniają powstanie nowych miejsc racy, projekty innowacyjne.

  • ustalenie limitu środków finansowych na poszczególne działania określone w LSR,

Wnioski: 3,5 mln zł – rozwój przedsiębiorczości, 400 tys. Zł projekt grantowe, 3,1 mln. Zł na projekty pozagrantowe.

  • omówienie projektów współpracy.

W trakcie spotkania zaproponowano dwa projekty współpracy: pierwszy międzynarodowy ze Słowenią, drugi promocyjny polegający na zagęszczeniu infrastruktury turystycznej w Dolinie Wieprza ( po wcześniejszej inwentaryzacji zasobów). W dalszej części spotkania przedstawiciele władz samorządowych zaproponowali podział środków finansowych na nowy okres programowania na projekty grantowe przeznaczono 400 tys. zł, na działalność gospodarczą 3,5 mln zł na projekty pozagrantowe resztę kwoty z budżetu. Omówiono lokalne kryteria wyboru, ustalono termin Walnego Zebrania Członków na dzień 5 listopada godz. 15.30. Padła propozycja aby w organie decyzyjnym czyli w Radzie Stowarzyszenia było optymalnie 15 osób do czego przychylił się Wójt z Kłoczewa. Prezes Stowarzyszenia poinformowała, że Stowarzyszenie zostało prawidłowo rozliczone za okres programowania PROW 2007-2013, Stowarzyszenie nie jest zadłużone, nie zwraca środków unijnych. W dalszym ciągu trwają prace nad tworzeniem dokumentacji dotyczącej projektów grantowych tj min. regulaminu wzoru wniosku i umowy.

Data: 
poniedziałek, 14 Grudzień, 2015 - 14:30